پروژه مجتمع آموزشی مرحومه نمکی

پروژه مجتمع آموزشی مرحومه نمکی

درباره پروژه مجتمع آموزشی مرحومه نمکی این شرکت با پیش گامی در مهندسی، تامین، ساخت و اجرای تخصصی برخی فعالیت های خاص پیکمانکاری از قبیل انواع پنل ها و سقف های کاذب، حداکثر تلاش خود را در راستای خدمات رسانی هرچه بهتر در شهرستان ها، با بهره گیری از نیروهای ... اطلاعات بیشتر