پروژه مسکن مهر رشت

پروژه مسکن مهر رشت

نام پروژه : مسکن مهر رشت
محل پروژه : گیلان، رشت
وضعیت : خاتمه یافته
تاریخ انجام : 1387 تا 1390
نام کارفرما : شرکت بتن ایران (مهندس اسلامی)
مشخصات پروژه : ۸۹۰ واحد مسکونی
قالب همکاری : پیمانکار اصلی
... اطلاعات بیشتر
پروژه مجتمع تجاری مسکونی عمارت یکه شناس

پروژه مجتمع تجاری مسکونی عمارت یکه شناس

نام پروژه : مجتمع تجاری مسکونی عمارت یکه شناس
محل پروژه : تهران، خیابان پیروزی
وضعیت : خاتمه یافته
تاریخ انجام : 1391 تا 1392
نام کارفرما : جناب آقای یکه شناس
مشخصات پروژه : ۱۰ واحد مسکونی + تجاری
قالب همکاری : مشارکت در ... اطلاعات بیشتر